Naše služby

Poskytujeme nasledovné služby:

Elektroinštalácie

Rodinné domy, byty, polyfunkčné budovy, obchodné priestory

Prípojky

Realizujeme NN prípojky pre rodinné domy, zmena MRK, výmena hlavného ističa.

Bleskozvod a uzemnenie

Realizujeme bleskozvody na všetkých typoch budov.

Elektrické kúrenie

Podlahové kúrenie Warmup, el. konvektory, infrapanely.

Zabezpečovacie systémy

Zabezpečovacie systémy Jablotron, Satel.

Kamerové systémy

Dahua, Hikvision, Avigilon

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov

Poruchová služba

Pre našich zákazníkov poskytujeme záručný a pozáručný servis vrátane poruchovej služby 24/7.

Revízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov. (rozsah E2A (elektrické zariadenia do 1000 V a objekty bez nebezpečenstva výbuchu)